O nás

Stolnotenisový klub Vyhne bol založený v roku 2003 po tom ako sa tento šport v našej obci odmlčal na viac ako 20 rokov. Práve v tom čase t.j. v 70-tich a 80-tich rokoch minulého storočia bol stolný tenis vo Vyhniach na pomerne vysokej úrovni a naše družstvo patrilo v regióne medzi tie najlepšie.V súčastnosti má STK Vyhne cca 50 členov, dve družstvá prihlásené II. triede dospelých a jedno družstvo žiakov hrajúce  regionálnu  ligu  základných škôl. Potešujúcou je aj skutočnosť, že okrem hráčov reprezentujúcich našu obec v súťažiach, navštevujú tréningy pravidelne aj hráči, ktorí nehrávajú súťažne a prídu si zahrať, zabaviť a odreagovať sa.