V sezóne 2013/2014 má náš klub jedno družstvo v 4. lige a dve družstvá v 5.lige, v súťžiach oblasti Žiar nad Hronom.

Výsledky našich družstiev

Vyhne "A"

Vyhne "B"

Vyhne "C"